Czy w przypadku przebytych zakrzepicy, zatoru szczepienie szczepionką AstraZeneca (w świetle informacji medialnych) nie jest zwiększeniem zagrożenia?

Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, AstraZeneca szczepionka przeciw COVID-19, przeciwskazaniem do szczepienia jest nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą: L-histydynę cholorowodorek jednowodny, magnez chlorek sześciowodny, polisorbat 80 (E 433), etanol, sacharozę, sodu chlorek, disodu edetynian.

Szczepienie należy odroczyć u osób z ostrą, ciężką chorobą przebiegającą z gorączką lub ostrym zakażeniem.

Oczywiście ostrożność należy zachować u osób otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe, ponieważ szczepionki podawane są we wstrzyknięciach domięśniowych. Po podaniu domięśniowym u osób leczonych przeciwkrzepliwie może wystąpić krwawienie lub mogą powstać siniaki.

Nie ma dowodów, aby szczepionka AstraZeneca powodowała zakrzepicę. Trudno sobie też wyobrazić, żeby po szczepieniu wystąpiła zakrzepica u osób przewlekle leczonych przeciwkrzepliwie.

Wreszcie, ryzyko powikłań po szczepieniu jest znikome w porównaniu do ryzyka związanego z zachorowaniem.

Masz inne pytania?
Napisz do nas