Czy stosując nowe leki przeciwkrzepliwe (Eliquis, Pradaxa, Xarelto), należy wykonywać badania laboratoryjne?

Przed rozpoczęciem leczenia nowymi lekami przeciwkrzepliwymi należy wykonać badania laboratoryjne oceniające funkcję nerek (kreatynina, eGFR) oraz morfologię krwi. Znaczne upośledzenie funkcji nerek oraz nasilona anemia są przeciwwskazaniami do leczenia tymi lekami. Badania te należy powtarzać w interwałach czasowych określonych przez lekarza prowadzącego (minimum raz w roku).

Co bardzo ważne, w trakcie leczenia nie ma konieczności wykonywania badań oceniających układ krzepnięcia, w tym INR.

Masz inne pytania?
Napisz do nas